innex. Innovació exponencial


Un equip de 10 professionals, en 200 hores repartides en un any fan un projecte d'innovació.


Per què

L'experiència d'un projecte d'innovació l'han de viure tots els professionals de l'organització.

Tant sols amb una massa crítica de professionals empoderats per innovar, l'organització estarà preparada pel canvi i tindrà millors resultats.Com

És viable un programa de formació-consultoria que amb una dedicació parcial permeti un equip de professionals de salut desenvolupar un projecte d'innovació? La resposta és sí. No és fàcil, però si es treballa de forma sistemàtica i el grup aprofita bé el temps, es concretarà i assajarà un prototip i s'arribarà al punt en que l'organització haurà de prendre la decisió d'impulsar el projecte de forma definitiva.


Per a

El procés d'innovació en salut es pot gestionar de forma sistemàtica? El procés d'innovació es pot formalitzar mitjançant mètodes i tècniques adaptables a les necessitats de cada projecte.

https://edu.innex.io/


93 views0 comments

Related Posts

See All